Journey to STREAM Education

Pengenalan

Pengenalan

Alam semesta menyimpan banyak rahsia yang penuh dengan misteri. Fenomena-fenomena yang telah dan akan berlaku seperti gerhana matahari dan bulan, komet, meteor, aurora dan sebagainya masih lagi menyimpan berbagai rahsia. Perkara ini telah menjadi cabaran kepada ahli-ahli sains untuk mengkaji dan menganalisis kajian yang berkaitan dengan alam semesta. Sehinggakan ada manusia yang merasa takjub dan kagum dengan kehebatan alam semesta ini. Sebenarnya apa yang mereka lihat dan saksikan adalah sebagai satu bukti dan tanda adanya Pencipta yang Maha Esa dan Maha Bijaksana. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjelajah alam semesta ini, supaya kita dapat menggambarkan betapa luasnya alam semesta ini menerusi ilmu astronomi.

Perkataan astronomi secara etimologi berasal daripada bahasa Yunani iaitu astronomus yang bermaksud perihal bintang-bintang. Manakala perkataan ‘nomi’ pula bermaksud Ilmu, maka astronomi bermaksud ilmu bintang. Menurut bahasa Arab pula, perkataan astronomi disebut sebagai ilmu falak. Seterusnya dari segi bahasa, perkataan astronomi didefinisikan dalam Kamus Dewan Edisi Keempat sebagai ilmu falak iaitu pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian terhadap kedudukan, pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Kamus Dewan selanjutnya mentakrifkan lafaz falak sebagai bulatan langit, lengkung langit dan cakerawala. Ia juga bererti kajian saintifik tentang bintang, matahari, bulan dan planet yang terdapat dalam alam semesta.

Dari segi istilah pula, Dictionary of Astronomy mentakrifkannya sebagai pengajian yang berkaitan dengan ruang angkasa sama ada perjalanan jasad-jasad samawi termasuk meteor dan komet, fenomena yang berlaku di atas atmosfera bumi serta asal usul alam semesta.

Hari ini jutaan manusia di seluruh dunia menggunakan kemajuan hasil dari penyelidikan astronomi dan sains angkasa untuk meningkatkan kualiti harian mereka tanpa mereka sedar. Seorang ahli astronomi adalah seorang ahli sains yang mengkaji mengenai jasad cakerawala seperti matahari, bulan, planet, bintang, dan galaksi.

Secara umumnya mengikut sejarah, bidang astronomi difahamkan lebih kepada pengelasan dan gambaran fenomena di langit. Ahli astronomi profesional biasanya difahami sebagai individu yang berpendidikan tinggi serta mempunyai kelayakan Doktor Falsafah (PhD) di dalam bidang fizik di mana mereka biasanya akan berkerja di institusi penyelidikan, balai cerap atau universiti. Mereka menghabiskan sebahagian besar masa mereka bekerja melakukan penyelidikan dan pembangunan inovasi. Mereka juga mempunyai tanggungjawab lain seperti mengajar, membina peralatan, atau menolong operasi sebuah balai cerap.

Sejarah telah memperlihatkan ketokohan ahli-ahli Astronomi sama ada di dunia Islam atau Barat. Contoh ahli Astronomi di dunia Islam adalah seperti AL KHAWARIZMI, IBNU AL SYATIR, AL FARGHANI dan AL BIRUNI. Manakala di dunia Barat pula seperti CORPENICUS, JOHANNES KEPLER, GALILIEO GALILIE DAN ISAAC NEWTON. Kesemua tokoh-tokoh ini telah memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan astronomi.

Di Malaysia, terdapat juga tenaga pakar yang terlatih dalam bidang Astronomi untuk membuat kajian-kajian ilmian terutamanya yang berkaitan fizik dan urusan ibadah umat Islam. Antaranya pencerapan dan kajian gerhana matahari dan bulan, lohong hitam, galaksi dan bintang, menentukan dan memastikan arah kiblat di permukaan bumi, pengiraan waktu solat dan menentukan awal bulan hijriah.

Terdapat 3 Fasa yang diketengahkan dalam astronomi di Tabika KEMAS STREAM Johor ini iaitu:

 • Fasa 1 Pekerjaan
 • Fasa 2 Sistem suria
 • Fasa 3 Buruj

Objektif

 • Sabah meliputi kawasan seluas 73,500 kilometer persegi dengan pantai sepanjang 14,400 kilometer dengan Laut China Selatan terletak di pantai barat, Laut Sulu di sebelah timur laut dan Laut Sulawesi di sebelah selatan
 • Perkapalan merupakan salah satu medium pengangkutan yang sangat penting di Sabah
 • Akses utama terhadap lebih daripada 40 pulau yang menarik di Sabah
 • Laluan utama kapal-kapal dalam dan luar negara
Pengenalan

Perancangan

TABIKA KEMAS Sabah merupakan TABIKA KEMAS Pintar STREAM ketiga yang dirasmikan YB Menteri Pembangunan Luar Bandar. TABIKA KEMAS Sabah ini dijenamakan sebagai TABIKA KEMAS Pintar STREAM (Marin) dilengkapi dengan rekacipta marin yang sesuai dengan usia kanak-kanak 4 – 6 tahun. Bahan kitar semula turut digunakan dalam memberikan pendedahan kepada kanak-kanak berkaitan dengan fungsi teknologi dan kerjaya marin dalam kehidupan seharian.

Mereka diberi peluang merekacipta berdasarkan minat sekaligus membina asas yang kukuh dalam bidang matematik, sains, teknologi rekabentuk dan ICT melalui kemahiran hands on sepanjang aktiviti Modul e-STREAM (Marin) dijalankan. Penglibatan ibubapa dalam aktiviti Modul e-STREAM (Marin) merupakan nilai tambah utama dalam usaha memperkukuhkan simbiosis ibubapa/ masyarakat dengan pihak tabika.

Perancangan Awal

Perancangan pengisian serta reka bentuk Tabika KEMAS Pintar STREAM dibincangkan bersama pegawai serta kakitangan KEMAS yang terdiri daripada Jurulatih Institut / Pusat Latihan, Penyelia Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Pendidik Masyarakat, pegawai dari Bahagian Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Ibu Pejabat serta KEMAS Negeri dan Daerah. Kerjasama pintar bersama pakar akademik dari universiti tempatan (UPSI dan ASWARA), NGO (Persatuan Pertubuhan Sekolah Belantara Malaysia) serta pihak swasta (CECD Group of Education (CACHE UK)) turut dilibatkan semasa proses perancangan.

Bengkel Siri 1

Pada 9 Mac 2017, bengkel bersama pegawai-pegawai KEMAS dan tenaga pakar akademik daripada UPSI telah melakarkan deraf 3D layout rekaan luaran dan dalaman Tabika KEMAS Pintar STREAM. Insipirasi rekaan bertemakan marin membentuk suasana pembelajaran di kawasan lapangan terbang. Pelan lantai bagi pusat pembelajaran berdasarkan fungsi.

Pusat Nama Pusat Fungsi
Bahasa Reading Room Membantu meningkatkan serta merangsang perkembangan literasi
Penerokaan Discovery Meneroka dan melakukan eksperimen berdasarkan tema
Kraf dan Kreatif Let's Get Crafty Melaksanakan aktiviti kraf dan seni visual
Block dan Puzzle Innovation Merangsang kanak-kanak berinovasi menggunakan LEGO, blok, puzzle, dan lain-lain
Drama • Dramatic Play
• Simulator Cabin
Merangsang dan mengalakkan elemen main peranan dan komunikasi dalam diri kanak-kanak
Outdoor Learning Centre Outdoor Learning Centre Kajian lapangan @ field work di luar kelas

Bengkel Siri 2

Pada 31 Mac 2017, Bengkel Siri 2 dilangsungkan bersama pegawai-pegawai KEMAS dan tenaga pakar akademik daripada UPSI melaksanakan penambahbaikan pada perspective layout dan cadangan warna luaran dan dalaman Tabika KEMAS Pintar STREAM yang sesuai. Penambahbaikan kepada susun atur pelan lantai bagi pusat pembelajaran. Namun, fungsi setiap pusat dikekalkan.

Reading Room
Pusat bagi mempelajari kemahiran membaca dan menulis berkaitan astronomi.

Contoh : Kanak-kanak menceritakan semula buku yang dibaca dihadapan rakan lain.

Discovery
Pusat penerokaan berkaitan astronomi.

Contoh : Kanak-kanak meneroka pelbagai jenis model pengangkutan laut dan berkongsi pengalaman sedia ada bersama rakan.

Let's Get Crafty dan Innovation
Pusat kreativiti kanak-kanak.

Contoh : Kanak-kanak menzahirkan idea kreatif menggunakan blok (lego) dan melalui seni lukis.

Dramatic Play
Pusat untuk melakonkan semula peranan/ watak berkaitan tema. Pakaian seragam direkabentuk khas mengikut aspirasi kanak-kanak semasa aktiviti di kelas

Contoh : Kanak-kanak berkomunikasi memainkan watak masing-masing.

Outdoor Learning Centre
Lokasi semasa aktiviti rutin – diintegrasikan dengan Modul Keyakinan Diri.

Contoh : Kanak-kanak diberi peluang mengetuai bacaan doa semasa sarapan pagi.

Simulator Cabin
Simulator Cabin merupakan sebahagian daripada Pusat Dramatic Play bagi memberi peluang kepada kanak-kanak berkomunikasi serta bersosialisasi mengikut watak masing-masing.

Pembinaan Pusat Pembelajaran

Pembinaan Pusat Pembelajaran

Pada 29 April 2017, Pusat Pembelajaran Tabika KEMAS Pintar STREAM telah dinaiktaraf dengan membina ruang tambahan yang seterusnya dijadikan "simulator cabin". Pada Fasa 2 iaitu pada Mei - Jun 2017, proses perancangan diteruskan dengan kolaborasi dari UPSI, ASWARA, dan juga NGO.

Penjenamaan Logo

Penjenamaan Logo

 • Logo KEMAS Airlines disediakan oleh pakar akademik dari Fakulti Seni, Komputer dan Industri Kreatif, UPSI
 • Logo ini gabungan daripada huruf K dan A (KEMAS Airlines)
 • Senarai Rakan Strategik

  Penjenamaan Logo

  • Jabatan Fizik Fakulti Sains, Universiti Malaya
  • Agensi Angkasa Negara
  • Fakulti Alam Bina & Ukur, Universiti Teknologi Malaysia
  Aktiviti Kanak-Kanak

  Aktiviti Kanak-Kanak

  Mulai 13 Jun 2017, kanak-kanak telah memulakan aktiviti dengan jayanya di pusat pembelajaran setelah proses menyiapkan Tabika KEMAS Pintar STREAM selesai.