Prakata

YB DATO' DR. HAJI ABDUL LATIFF AHMAD

Prakata

PRAKATA YB DATO' DR. HAJI ABDUL LATIFF AHMAD
MENTERI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KPLB)

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Syukur ke hadrat Allah SWT atas limpah rahmat dan izin-Nya, Pendidikan STREAM akhirnya telah berjaya digarap sebagai salah satu aktiviti dalam Modul Keyakinan Diri dengan kerjasama pintar dari pelbagai pihak terutamanya pakar-pakar akademik serta pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang berkaitan.

Pendidikan STEM atau singkatan kepada bidang Sains, Teknologi, Engineering (Kejuruteraan) dan Matematik merupakan bidang yang telah diberikan penekanan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ke arah mengukuhkan kualiti serta memupuk kesedaran masyarakat dalam STEM melalui inisiatif Gelombang 1 dan Gelombang 2 Pelan Pendidikan Pembangunan Malaysia (PPPM). Dalam usaha menyokong visi sistem pendidikan bagi memenuhi keperluan negara pada masa depan, KEMAS turut menekankan bidang sains dan matematik kepada kanak-kanak seawal usia selaras dengan Kurikulum Pendidikan Pra Sekolah Kebangsaan (KSPK).

Selari dengan keperluan semasa, KEMAS telah memperluaskan bidang STEM kepada STREAM, di mana bidang seni (Art) serta nilai murni (Religious) turut diintegrasikan dalam Sains, Teknologi, Engineering (Kejuruteraan) dan Matematik (STEM) supaya melalui estetika dan kreativiti, minat kanak-kanak terhadap bidang STEM dapat dipupuk dengan lebih mudah terutamanya melalui pendekatan “belajar sambil bermain”. Nilai murni seperti kasih sayang, baik hati, bekerjasama dll. turut dijadikan sebahagian daripada STEM kerana nilai adalah asas kepada kemenjadian kanak-kanak di masa akan datang.

Oleh itu, diharap Pendidikan STREAM ini dapat dikembangkan dan diaplikasikan dengan berkesan di Tabika KEMAS seluruh Malaysia, sekaligus memberi pendedahan kepada kanak-kanak Tabika KEMAS untuk lebih bersedia masuk ke Tahun Satu. Tahniah sekali lagi kepada semua yang terlibat dalam menggubal Pendidikan STREAM di Tabika KEMAS serta sekaligus berjaya membangunan e-STREAM. Semoga terus menghasilkan karya yang berkualiti dan memberi manfaat kepada warga KEMAS, masyarakat serta anak bangsa hingga ke akar umbi.

Sekian.

YB DATO' DR. HAJI ABDUL LATIFF AHMAD
MENTERI PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
MALAYSIA

YBhg. Dato' Mohamad Yasid bin Bidin
YBHG. DATO' MOHAMAD YASID BIN BIDIN

PRAKATA YBHG. DATO' MOHAMAD YASID BIN BIDIN
KETUA PENGARAH
JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) MALAYSIA

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Segala pujian ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin-Nya Pendidikan STREAM dapat dihasilkan sebagai wacana menjadikan Tabika KEMAS sebagai Pilihan Utama Ibubapa.

Garapan Pendidikan STREAM sebagai sebahagian daripada aktiviti di Pusat Pembelajaran yang bertemakan “Aviation” dalam Modul Keyakinan Diri adalah tepat pada masanya kerana keseimbangan intelek, rohani dan emosi amat diperlukan dalam melahirkan generasi berminda kelas pertama pada masa akan datang. Kejayaan KEMAS melaksanakan Pendidikan STREAM bertemakan “Aviation” menggunakan strategi di Pusat Pembelajaran di Tabika KEMAS Al-Ghazale, Chabau, Melaka dilihat sebagai pemangkin utama untuk memperluaskan pelaksanaan Pendidikan STREAM di Tabika KEMAS seluruh Malaysia.

Teknologi merupakan alat yang tidak boleh dinafikan kepentingannya dalam pendidikan mahupun kehidupan seharian. Selari dengan itu, e-STREAM telah dibangunkan dengan kerjasama pakar-pakar akademik dalam usaha menjadikan Pendidikan STREAM di Tabika KEMAS lebih bermakna. Aplikasi secara offline ini dibangunkan supaya ianya boleh diakses tanpa internet oleh semua Tabika KEMAS seluruh Malaysia.

Dengan terhasilnya Pendidikan STREAM serta e-STREAM ini, adalah diharapkan ianya digunakan sebaik-baiknya oleh semua pihak untuk mencapai keberhasilan kanak-kanak yang telah disasarkan dan juga ke arah pembelajaran secara digital.

Setinggi-tinggi penghargaan kepada ASWARA, UPSI, Persatuan Pertubuhan Sekolah Belantara Malaysia serta pihak swasta (CECD Group of Education – CACHE UK) kerana menjadi sebahagian daripada penyumbang kepada penghasilan Pendidikan STREAM serta e-STREAM ini. Pengorbanan panel penggubal juga perlu diberikan kredit utama dan semoga usaha murni ini memberi manfaat kepada semua pihak. KEMAS akan sentiasa berusaha menghasilkan karya yang berkualiti pada masa akan datang demi kelestarian pendidikan awal kanak-kanak terutamanya di kawasan luar bandar.

Sekian.

YBHG. DATO' MOHAMAD YASID BIN BIDIN
KETUA PENGARAH KEMAS
MALAYSIA

Rakan Strategik

Prof. Madya Dr. Farizul Hafiz Bin Kasim

Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia Universiti Malaysia Perlis

Dr. Khairul Farihan Binti Kasim

Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia Universiti Malaysia Perlis

Syed Mohzanee Bin Syed Mahadzor

Penolong Pegawai Senibina Jabatan Pembangunan Dan Pengurusan Harta (Jpph)

Shamsuharizal Bin Basir

Pengarah SWCorp Perlis

Mohd Fazli Bin Janna

Pegawai Seksyen Pendidikan Masyarakat SWCorp Perlis

Faridah Binti Nordin

Penolong Pegawai Pertanian Jabatan Pertanian Perlis

Jawatankuasa Teknikal

Abdullah Bin Hj. Morad

Pengarah KEMAS Negeri Perlis

Rozita Binti Md Jusoh

Penolong Pengarah Kanan KEMAS Negeri Perlis

Muhammad Syafiq Bin Abdullah

Pegawai Unit Pendidikan Awal Kanak-kanak KEMAS Negeri Perlis

Mahadzir Bin Ghazali

Penolong Pegawai Kemahiran Dan Komuniti KEMAS Parlimen Arau

Noorzilah Binti Noor

Penolong Pegawai Pendidikan Awal Kanak-kanak Parlimen Arau

Noor Halina Binti Rooshimi

Pembantu Pembangunan Masyarakat Kanan KEMAS Negeri Perlis

STREAMERS – PIONEERS

Mazura Binti Othman

Pemaju Masyarakat Tabika

Shahrul Azliza Binti Shaharit

Pemaju Masyarakat Tabika

Noraziwany Binti Azizan

Pemaju Masyarakat Tabika

Rosnita Binti Mohamad
Pemaju Masyarakat Tabika

Mardzlinda Binti Said

Pemaju Masyarakat Tabika

Farah Binti Umar

Pemaju Masyarakat Tabika

Nurul Afiqah Binti Md Saad

Pemaju Masyarakat Tabika

Ku Nurul Syuhaidah Binti Ku Meh

Pemaju Masyarakat Tabika

Nurwaliqah Binti Sakarani

Pemaju Masyarakat Tabika

Nuraina Binti Afizi

Pemaju Masyarakat Tabika

Nurul Filzah Binti Ramli

Pemaju Masyarakat Tabika

Asma Fitrah Binti Azizan

Pemaju Masyarakat Tabika