Discovery Learning Centre

2.1  Puzzle Robotik

Menunjukkan sikap ingin tahu dan bekerjasama melalui penerokaan bahagian-bahagian kereta robot.

=

2.2  Jam Robot

Mengenal pasti anggota dan menyebut waktu dalam jam dengan menggunakan jam analog.

2.3  Vacuum Ku

Membuat andaian yang munasabah berdasarkan pemerhatian ke atas vacuum.