Dramatic Play and Simulation Centre

Makmal Fantasi
KBORTMembina keyakinan untuk berkomunikasi

Strategi Pelaksanaan


NAMA PUSAT            DRAMATIC PLAY & SIMULATOR ROOM

PUSAT / FUNGSI       MAIN PERANAN

TAJUK / TEMA          MAKMAL FANTASI KBORT

1Standard Kandungan

KE 2.3   Membina keyakinan untuk berkomunikasi

KE 3.3    Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya seni (ekspresi kreatif)

2Standard Pembelajaran

KD 2.3.5    Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi

KE 3.3.1    Mengeksplorasi media

3STREAM

S    Kanak-kanak dapat memahami tentang penggunaan VR

T    Kanak-kanak dapat menggunakan televisyen dan VR (virtual reality)

R    Dapat memupuk keyakinan diri kanak-kanak

E    Kanak-kanak memahami penggunaan VR (virtual reality) dan kandungannya

A    Kanak-kanak dapat menggayakan VR mengikut perisian

M    Kanak-kanak memahami konsep masa yang digunakan untuk bermain dengan “virtual reality"

4Alat Bantu Mengajar (ABM)

1.    Virtual Reality (VR) HMD

2.    Perisian VR

3.   Televisyen

4.    Vacuum robot

5.    Kostum robot

5Nilai Murni

Kanak-kanak dapat mengamal sikap bekerjasama dan tolak ansur  

6Strategi Pelaksanaan

1.    Kanak-kanak dibawa ke makmal fantasi KBORT

2.    Kanak-kanak dibahagikan kepada empat kumpulan

3.    Setiap kumpulan memilih sudut untuk menjalankan aktiviti di makmal KBORT yang mempunyai dua sudut permainan iaitu Simulator dan Main Peranan

4.    Kanak-kanak menggunakan simulator secara bergilir

5.    Kanak-kanak menggunakan pelbagai pakaian seperti saintis, jurutera dan lain-lain sambil bermain dengan peralatan yang disediakan

6.    Selepas menjalankan akitiviti di makmal fantasi KBORT kanak-kanak bersama guru berbincang mengenai pengalaman mereka

Klik di sini untuk memuat turun kandungan SP ini