Dramatic Play and Simulation Centre

Sayalah Robot
(Gerak Kreatif)Strategi Pelaksanaan


NAMA PUSAT            DRAMATIC PLAY & SIMULATOR ROOM

PUSAT / FUNGSI       MAIN PERANAN

TAJUK / TEMA          SAYALAH ROBOT (GERAK KREATIF)

1Standard Kandungan

KE 1.3   Membuat pergerakan mengikut muzik

KD 2.3    Membina keyakinan untuk berkomunikasi

2Standard Pembelajaran

KE 1.3.3    Melakukan pergerakan kreatif mengikut muzik

KD 2.3.5    Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi 

3STREAM

S    Kanak-kanak dapat memahami tentang konsep kelajuan semasa melakukan pergerakan kreatif

T    Kanak-kanak dapat meniru pergerakan kreatif yang di tayangkan di video

R    Kanak-kanak mengawal tingkah laku mereka semasa membuat pergerakan

E    Kanak-kanak mengenalpasti cara robot melangkah semasa pergerakan kreatif

A    Kanak-kanak melakonkan aksi pergerakan mengikut iringan muzik

M    Kanak-kanak dapat mengira pergerakan semasa membuat pergerakan

4Alat Bantu Mengajar (ABM)

1.    Televisyen

2.    YouTube

3.    Pakaian robot

5Nilai Murni

Kanak-kanak dapat mengamalkan sikap sabar dan bersungguh-sungguh melakukan aktiviti itu

6Strategi Pelaksanaan

1.    Kanak-kanak berada di dalam pusat pembelajaran

2.    Kanak-kanak memilih watak dan memakai pakaian yang bersesuaian mengikut watak

3.    Kanak-kanak menonton video melalui YouTube

4.    Kanak-kanak memakai pakaian robot

5.    Kanak-kanak melakonkan semula gerak kreatif mengikut kreativiti masing-masing

6.    Kanak-kanak dan guru berbual tentang aktiviti yang telah dijalankan

Klik di sini untuk memuat turun kandungan SP ini