Innovation Learning Centre

Robot
PembersihStrategi Pelaksanaan


NAMA PUSAT            INNOVATION LEARNING CENTRE

PUSAT / FUNGSI       BLOK DAN PUZZLE

TAJUK / TEMA          ROBOT PEMBERSIH

1Standard Kandungan

MA 6.3    Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti

2Standard Pembelajaran

MA 6.3.3    Membuat binaan meggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti dan menceritakannya

3STREAM

S    Kanak-kanak dapat memahami fungsi mesin robot pembersih

T    Kanak-kanak dapat menggunakan pelbagai media seperti gam pistol untuk membuat mesin pembersih

R    Kanak-kanak mengamalkan sikap bekerjasama semasa menjalankan aktiviti

E    Kanak-kanak lakar design mesin robot pembersih

A    Kanak-kanak menghasilkan mesin pembersih dengan kreativiti mereka

M    Kanak-kanak dapat memahami pelbagai konsep awal matematik

4Alat Bantu Mengajar (ABM)

Robotic 700

5Nilai Murni

Kanak-kanak dapat berkerjasama, bertolak ansur dan keberanian   

6Strategi Pelaksanaan

1.    Kanak-kanak dibawa ke pusat pembelajaran “Innovation Learning Centre”

2.    Guru menerangkan aktiviti yang akan dijalankan oleh kanak-kanak iaitu membuat Robot Pembersih

3.    Kanak-kanak meneroka bahan yang akan digunakan untuk membuat Robot Pembersih

4.    Kanak-kanak dibahagikan kepada tiga kumpulan

5.    Kanak-kanak melakar design Robot Pembersih

6.    Setiap kumpulan diberi bahan untuk mencipta Robot Pembersih

7.    Di dalam kumpulan,kanak-kanak bekerjasama untuk menghasilkan Robot Pembersih

8.    Setelah siap, kanak-kanak akan membuat demontrasi Robot Pembersih

Klik di sini untuk memuat turun kandungan SP ini