Let's Get Crafty

Magnet
RobotStrategi Pelaksanaan


NAMA PUSAT            LET'S GET CRAFTY

PUSAT / FUNGSI       ART & CRAFT @ KRAF & KREATIF

TAJUK / TEMA          MAGNET ROBOT

1Standard Kandungan

KE 3.3    Menzahirkan idea kreatif penghasilan karya seni (ekspresi kreatif)

2Standard Pembelajaran

KE 3.3.4    Menghasilkan binaan kreatif

3STREAM

S    Kanak-kanak memahami fungsi magnet

T    Melukis menggunakan 3D Drawing Pen, mesin laminate dan gunting

R    Berhati-hati dan tekun semasa menjalankan aktiviti

E    Kanak-kanak menggunakan idea mereka untuk membuat rekaan magnet robot

A    Melakar bentuk robot untuk dilekatkan di magnet mengikut kreativiti mereka

M    Kanak-kanak memahami konsep bilangan

4Alat Bantu Mengajar (ABM)

1.    3D Drawing Pen (5 batang)

2.    Kertas warna

3.    Gunting

4.    Magnet bentuk bulat leper

5.    Kertas laminate

6.    Gam pistol

7.    Board magnet

5Nilai Murni

Kanak-kanak dapat bekerjasama, kerajinan, dan toleransi   

6Strategi Pelaksanaan

1.    Kanak-kanak dibawa ke pusat pembelajaran “Let’s Get Crafty”

2.    Kanak-kanak dibahagikan kepada dua kumpulan

3.    Kanak-kanak mengambil peralatan yang telah disediakan

4.    Kanak-kanak melukis gambar robot menggunakan pensel di atas kertas warna

5.    Kanak-kanak mewarnakan gambar yang dilukis menggunakan 3D pen

6.    Kanak-kanak melekatkan magnet pada 3D robot yang telah di hasilkan dengan dibantu oleh guru

7.    Kanak-kanak membilang jumlah magnet yang dihasilkan

8.    Kanak-kanak melekatkan magnet robot mereka di papan putih yang disediakan

Klik di sini untuk memuat turun kandungan SP ini