C05   |   Let's Get Crafty  Robox  Strategi Pelaksanaan

Let's Get Crafty

Robox
(Bekas Pensel)Strategi Pelaksanaan


NAMA PUSAT            LET'S GET CRAFTY

PUSAT / FUNGSI       ART & CRAFT @ KRAF & KREATIF

TAJUK / TEMA          ROBOX (BEKAS PENSEL)

1Standard Kandungan

KE 3.3    Menzahirkan idea kreatif penghasilan karya seni (ekspresi kreatif)

2Standard Pembelajaran

KE 3.3.6    Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kitar semula

3STREAM

S    Kanak-kanak dapat memahami proses menyediakan robox

T    Kanak-kanak mengunakan pelbagai seperti gunting, pita selofan dan pen penanda

R    Kanak-kanak menunjukkan sikap berusaha yang berterusan,bersungguh-sungguh dan berdedikasi dalam melakukan sesuatu

E    Kanak-kanak dapat menghasilkan desain robot yang boleh digunakan sebagai bekas pensel

A    Kanak-kanak dapat menghasilkan robot yang boleh digunakan sebagai bekas pensel

M    Kanak-kanak dapat mengukur saiz dan jumlah bahan yang digunakan untuk menghasilkan robox

4Alat Bantu Mengajar (ABM)

1.    Gam

2.    Gunting

3.    Bekas Mister Potato

4.    Butang berwarna-warni

5.    Straw

6.    Pita solafon

7.    Kertas warna

8.    Carta cara langkah-langkah

5Nilai Murni

Kanak-kanak dapat berkerjasama, bertanggungjawab dan bertolak ansur   

6Strategi Pelaksanaan

1.   Guru bercerita tentang bekas robox yang dihasilkan

2.   Guru menunjukkan bahan yang digunakan untuk menghasilkan robox bekas pensel

3.   Kanak-kanak memilih bahan-bahan untuk menghasilkan robox

4.   Kanak-kanak menggunakan bahan yang dipilih untuk menghasilkan robox mengikut kreativiti mereka

5.   Kanak-kanak digalakkan berkongsi bahan untuk menghasilkan bekas pensil robox

6.   Kanak-kanak digalakkan untuk menyiapkan bekas pensel robox

7.   Setelah siap kanak-kanak bercerita tentang hasil reka cipta mereka kanan bekas untuk membentuk tangan robot

i.    Lukis mata dibahagian muka untuk dijadikan mata robot

ii.    Lekatkan straw dibahagian keliling silindar pada bahagian robot

iii.    Lekatkan butang baju pelbagai warna pada badan robot sambal mengira jumlah

iv.    Robot telah siap

8.   Hasil dipamerkan dipusat pembelajaran

Klik di sini untuk memuat turun kandungan SP ini