Discovery Learning Centre

04.01  Puzzle Robotik

Menunjukkan sikap ingin tahu dan bekerjasama melalui penerokaan bahagian-bahagian kereta robot.

=

04.02  Jam Robot

Mengenal pasti anggota dan menyebut waktu dalam jam dengan menggunakan jam analog.

04.03  Vacuum Ku

Membuat andaian yang munasabah berdasarkan pemerhatian ke atas vacuum.