C04   |   Discovery LC  Vacuum Ku  Strategi Pelaksanaan

Discovery Learning Centre

Vacuum KuStrategi Pelaksanaan


NAMA PUSAT            DISCOVERY LEARNING CENTRE

PUSAT / FUNGSI       DISCOVERY @ PENEROKAAN

TAJUK / TEMA          VACUUM KU

1Standard Kandungan

SA 2.4    Membuat inferens

2Standard Pembelajaran

SA 2.4.2    Membuat andaian yang munasabah berdasarkan pemerhatian

3STREAM

S    Kanak-kanak dapat membuat pemerhatian bagaimana vacuum berfungsi

T    Kanak-kanak menggunakan pelbagai media untuk memahami bagaimana vacuum berfungsi

R    Kanak-kanak memahami bahawa vacuum itu ciptaan manusia

E    Kanak-kanak dapat mempelajari kegunaan vacuum

A    Kanak-kanak dapat menggunakan kreativiti mereka semasa menggunakan vacuum

M    Kanak-kanak dapat memahami ciri-ciri vacuum

4Alat Bantu Mengajar (ABM)

Vacuum sebenar

5Nilai Murni

Kanak-kanak dapat bekerjasama, bertanggungjawab dan bertolak ansur

6Strategi Pelaksanaan

1.    Kanak-kanak dibawa ke pusat pembelajaran “Discovery”

2.    Kanak-kanak diberi peluang untuk meneroka vacuum yang biasa digunakan di rumah

3.    Kanak-kanak diberi peluang untuk mengendalikan vacuum

4.    Kanak-kanak diberi peluang untuk mengendalikan vacuum secara bergilir-gilir

5.    Kanak-kanak memerhatikan bagaimana vacuum berfungsi menyedut sampah

6.    Selepas selesai aktiviti, kanak-kanak berbincang dengan guru tentang kebaikan penggunaan vacuum

Klik di sini untuk memuat turun kandungan SP ini