C03   |   Reading Room  Jom Tonton!  Strategi Pelaksanaan

Reading Room

Jom
Tonton!Strategi Pelaksanaan


NAMA PUSAT            ROBOT PINTAR (READING ROOM)

PUSAT / FUNGSI       LITERACY @ BAHASA

TAJUK / TEMA          JOM TONTON

1Standard Kandungan

BM 1.2    Mendengar, memahami dan memberi respon secara gerak laku dan lisan

2Standard Pembelajaran

BM 2.5.1    Mendengar dan memberi respon terhadap cerita yang didengar

3STREAM

S    Kanak-kanak dapat memahami fungsi dan peranan robot dalam kehidupan manusia

T    Kanak-kanak mengunakan televisyen sebagai sumber maklumat

R    Meningkatkan kefahaman kanak-kanak tentang berbezaan ciptaan manusia dan ciptaan tuhan

E    Dapat memahami reka bentuk robot mengikut fungsi

A    Kanak-kanak menghasilkan lakaran robot mengikut kreativiti

M    Memahami konsep bilangan dan ukuran robot yang ditonton

4Alat Bantu Mengajar (ABM)

1.    Televisyen

2.    YouTube

3.    Pensil

4.    Kertas A4

5Nilai Murni

Kanak-kanak berani, yakin diri dan berkerjasama dalam menjalankan aktiviti yang dilakukan

6Strategi Pelaksanaan

1.   Guru menunjukkan beberapa reka bentuk robotik menggunakan buku, gambar, poster dan internet

2.   Kanak-kanak digalakkan bercerita tentang pengetahuan sedia ada mereka berkaitan robot

3.   Kanak-kanak digalakkan melukis robot yang mengikut kreativiti mereka

4.   Kanak-kanak digalakkan memilih salah satu daripada hasil lukisan mereka untuk dijadikan puzzle

5.   Guru bersama kanak-kanak menyiapkan giant puzzle (giant puzzle robot)

6.   Apabila puzzle siap kanak-kanak bermain bersama

Klik di sini untuk memuat turun kandungan SP ini